Zvětšení penisu / Prodloužení penisu

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

V rámci použití našich internetových stránek zpracovává vaše osobní údaje námi jmenovaná osoba odpovědná za zpracování dat a ukládá je po dobu, která je nutná ke splnění stanovených účelů a legislativních povinností. Níže vás informujeme o tom, o jaké údaje se přitom jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány a jaká práva vám v souvislosti s tím příslušejí.
Osobní údaje jsou v souladu se čl. 4 č. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) veškeré informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu.

1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování a jejího zástupce

Tato informace o ochraně osobních údajů je platná pro zpracování osobních údajů na všech našich internetových stránkách, které na tuto informaci o ochraně osobních údajů odkazují.
Odpovědná osoba:
Swiss Sana AG
Kirchstr. 7,
9490 Vaduz
Lichtenštejnsko
(dále jen „Phallosan“)
E-mail: service@swisssana.com
Telefon: +423 235 84 77

V případě dotazů, které se týkají ochrany osobních údajů nebo vašich práv jako dotčené osoby, se můžete kdykoli obracet přímo na našeho zástupce.

2. Zpracování osobních údajů a účel zpracování

a) Při návštěvě internetových stránek

Naše internetové stránky můžete vyvolávat, aniž byste museli uvádět informace o své identitě. Prohlížeč používaný na vašem koncovém zařízení pouze automaticky odesílá informace serveru naší internetové stránky (např. typ a verze prohlížeče, datum a čas přístupu) tak, aby umožnil navázání spojení s internetovou stránkou.
Patří sem také adresa IP vašeho přistupujícího koncového zařízení. Tato adresa je dočasně uložena v tzv. souboru Logfile a po uplynutí 52 týdnů je automaticky vymazána. Zpracování adresy IP je provedeno z technických a administrativních důvodů k navázání a stabilizaci spojení tak, aby byla zaručena bezpečnost a funkčnost naší internetové stránky a podle potřeby bylo možné v krajním případě sledovat případné nelegální přístupy.
Legislativní základ pro zpracování adresy IP tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedeného bezpečnostního zájmu a z nutnosti zajištění bezporuchového provozu našich internetových stránek.
Ze zpracování adresy IP a jiných informací v souboru Logfile nemůžeme bezprostředně odvodit vaši identitu.
Kromě toho využíváme při návštěvě našich internetových stránek soubory cookies a analytické služby. Bližší informace najdete v bodech 4 a 5 této informace o ochraně osobních údajů.

b) Při objednávání

Pokud si přejete prostřednictvím naší internetové stránky objednat výrobky, získává od vás následující povinné údaje:
• Dodací země,
• Jméno, příjmení,
• Adresa,
• E-mail,
• Platební údaje v závislosti na vámi vybraném způsobu platby (například údaje o kreditní kartě, bankovní spojení nebo údaje o účtu Paypal).

Sběr těchto dat je proveden k tomu,
• abychom vás mohli identifikovat jako našeho smluvního partnera,
• ke kontrole platnosti zadaných údajů,
• k vyřízení platby vaší objednávky,
• k vyřízení příp. nároků na záruční plnění a k uplatnění případných nároků vůči vám.

Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vám zaslali potvrzení objednávky a kód zásilky. V ostatních případech s vámi budeme v kontaktu pouze prostřednictvím e-mailu, pokud dojde k potížím s vaší objednávkou.
K rychlému a snadnému vyřízení vaší objednávky a k rychlejší reakci na vaše případné otázky můžete navíc uvést následující údaje:
• Oslovení,
• Informace o požadovaném způsobu doručení (poštovní adresa, balík na sběrném místě, pobočka pošty, přímé doručení),
• Číslo mobilního telefonu,
• Číslo pevné linky

Uvedení těchto informací je dobrovolné. Při uvedení čísla mobilního telefonu vás můžeme informovat telefonicky nebo zprávou SMS o stavu vaší objednávky a v případě potíží vás můžeme rychleji kontaktovat.
Pokud zadáte číslo pevné linky, kontaktujeme vás na pevné lince pouze v případě potíží s vaší objednávkou a nebudeme o vaší objednávce hovořit s nikým jiným, pouze s vámi. Vždy se nejdříve pokusíme kontaktovat vás na mobilním telefonu.
Zpracování dat je provedeno na základě vaší poptávky a je nutné podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. b GDPR k uvedeným účelům ke splnění smlouvy a předsmluvních opatření.
Kromě toho můžete během procesu objednávání uvést další údaje (datum narození a informace o tom, jak jste nás našli). Tyto informace nám pomohou vylepšovat naše výrobky a upravovat je požadavkům našich zákazníků. Zpracování těchto dobrovolných údajů je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f GDPR a slouží optimalizaci naší nabídky. Tento účel musí být považován za oprávněný zájem ve smyslu uvedeného předpisu. Osobní údaje, které získáváme k vyřízení objednávky, jsou ukládány až do uplynutí legislativou stanovené záruční lhůty a následně jsou automaticky vymazány s výjimkou případu, že jsme podle článku 6 odst. 1 věty 1 pís. c GDPR povinni z důvodu daňového a obchodního práva k archivaci a dokumentaci (z obchodního zákoníku (HGB), daňového zákona (StGB) nebo obecných nařízení (AO)) po delší dobu nebo vy udělíte souhlas k uložení dat po delší dobu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. a GDPR.

c) Přihlášení k odběru našich informací o novinkách (newsletter)

Během zadávání objednávky se můžete přihlásit k odběru informací o novinkách (newsletter). Pokud jste poskytli podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. a GDPR výslovný souhlas, použijeme vaši e-mailovou adresu zadanou během procesu objednávání k tomu, abychom vás pravidelně informovali o novinkách zasíláním našeho personalizovaného newsletteru.
Následně obdržíte e-mailem osvědčení o registraci, které musíte potvrdit, abyste mohli přijímat newsletter (tzv. Double Opt-In). To nám slouží jako doklad o tom, že jste registraci iniciovali skutečně vy.
Odhlášení je možné pomocí odkazu na konci každého newsletteru. Po odvolání vašeho souhlasu k zasílání newsletteru bude vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána. Alternativně můžete kdykoliv odeslat požadavek na odhlášení odběru mailem na adresu privacy@swisssana.com.

d) Přihlášení k našemu partnerskému programu (affiliate)

V rámci přihlášení k našemu programu affiliate od vás získáváme následující povinné údaje:
• Jméno, příjmení,
• E-mail,
• Adresa,
• Spolková země/region,
• Stát,
• Telefonní číslo,
• Platební údaje Paypal,
• URL internetové stránky pro reklamu pomocí bannerů.

Kromě toho musíte vytvořit heslo, kterým se později budete moci přihlásit ke svému osobnímu uživatelskému účtu. Navíc můžete dobrovolně uvést název své firmy a DIČ. Sběr těchto údajů je proveden k tomu, abychom ověřili, zda přicházíte jako smluvní partner našeho programu affiliate v úvahu, abychom vás mohli příp. kontaktovat a vyplácet vám v případě uzavření smlouvy vaše provize.
Zpracování těchto údajů je provedeno na základě vaší poptávky a je nutné podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. b nebo f GDPR ke splnění smlouvy pro náš program Affiliate a k realizaci předsmluvních opatření (výběr našich smluvních partnerů) nebo slouží z uvedených důvodů k uplatnění oprávněných zájmů.

3. Předání údajů třetím subjektům

Pokud je to ze zákona přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věty 1 pís. b GDPR nutné k realizaci smluvních vztahů s vámi, budou vaše osobní údaje předány třetím subjektům. K tomu patří především předání doručovací službě za účelem dodávky vámi objednaného zboží a předání platebních údajů poskytovateli platebních služeb nebo kreditním institutům k provedení platby. Předání údajů třetími subjekty smí být provedeno výhradně k uvedeným účelům.
Kromě toho předáme vaše osobní údaje třetím subjektům pouze za předpokladu,
• že jste k tomu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. a GDPR udělili výslovný souhlas,
• pokud pro předání podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. c GDPR existuje legislativní povinnost.

4. Cookies

Na naší stránce používáme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč, a které jsou ukládány na vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, chytrý telefon apod.), když navštěvujete naši stránku. Soubory cookies nepoškodí vaše koncové zařízení, neobsahují viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.
V souboru cookie jsou uloženy informace, které souvisejí se specifickým koncovým zařízením. To ovšem neznamená, že tím získáme bezprostřední informaci o vaší identitě.
Použití souborů cookies slouží k tomu, abychom pro vás lépe uspořádali naši nabídku. Proto používáme tak zvané soubory cookies z relace tak, abychom zjistili, zda jste již navštívili jednotlivé stránky naší internetové stránky. Tyto soubory jsou po opuštění naší stránky automaticky vymazány. Soubory cookies používáme, abychom statisticky dokumentovali využití naší internetové stránky a za účelem vyhodnocování optimalizace naší nabídky pro vás (viz bod 5). Tyto soubory cookies nám umožňují při opakované návštěvě naší stránky automaticky identifkovat, zda jste už u nás byli. Tyto soubory cookies budou automaticky vymazány po uplynutí definované doby.
Údaje zpracovávané na základě souborů cookies jsou nutné k uvedeným účelům k realizaci našich oprávněných zájmů a zájmů třetích subjektů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f GDPR.
Většina prohlížečů akceptuje soubory cookies automaticky. Svůj prohlížeč můžete ale nastavit tak, aby na vašem počítači nebyly ukládány žádné soubory cookies, nebo aby bylo vždy zobrazeno upozornění dříve, než bude nový soubor cookie uložen. Úplná deaktivace cookies může ale vést k tomu, že nebudete moci využívat všech funkcí naší internetové stránky.

5. Webová analýza

Na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f GDPR provádíme níže uvedená a námi využívaná sledovací opatření (tracking).
Pomocí využívaných sledovacích opatření (tracking) chceme zajistit úpravu našich internetových stránek podle potřeb a jejich kontinuální optimalizaci. Dále pak využíváme sledovací opatření (tracking) k tomu, abychom statisticky evidovali využití našich internetových stránek. Dále pak využíváme údaje k optimalizaci zobrazení reklamního obsahu. Tyto zájmy musí být považovány za oprávněné ve smyslu výše uvedeného předpisu.
Příslušné účely zpracování dat a kategorie údajů je možné zjistit z popisu příslušných sledovacích nástrojů (tracking tools).

a) Google Analytics

Na našich internetových stránkách využíváme služby webové analýzy Google Analytics, poskytované společností Google LLC (www.google.com; dále jen: „Google“). V této souvislosti jsou vytvářeny anonymizované uživatelské profily a jsou využívány soubory cookies (viz bod 4). Informace zjištěné pomocí souboru cookie o vašem využití těchto internetových stránek, jako je
• Typ a verze prohlížeče,
• Použitý operační systém,
• Referrer URL (předchozí navštívená stránka),
• Hostname připojovaného počítače (adresa IP),
• Čas požadavku serveru,

Jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů „US-Privacy-Shield“ a je registrována do programu „US-Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA. Kromě toho jsme uzavřeli se společností Google smlouvu o zpracování požadavků k využití funkce Google Analytics. Na základě této smlouvy zajišťuje společnost Google, že bude data zpracovávat v souladu se obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zaručí ochranu práv příslušné osoby.
Informace jsou využity k vyhodnocení používání našich internetových stránek, k sestavování reportů o aktivitách na internetových stránkách a k dalším službám spojeným s využitím internetové stránky a internetu za účelem průzkumu trhu a uspořádání těchto internetových stránek v souladu s potřebami. Tyto informace jsou případně předány třetím subjektům, pokud je to legislativou předepsáno nebo pokud třetí subjekty z pověření zpracovávají tato data. V žádném případě neprobíhá spojování vaší adresy IP s jinými údaji společnosti Google. Adresy IP jsou anonymizovány, takže přiřazení není možné (IP-Masking). Instalaci souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě případně nebude možné v plném rozsahu používat všechny funkce internetových stránek.
Kromě toho můžete zabránit záznamu dat o vašem použití internetové stránky stránky prostřednictvím souborů cookies (včetně vaší adresy IP) společností Google a jejich zpracovávání stažením a instalací pluginu pro prohlížeč
Alternativou pluginu pro prohlížeč především u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních je zákaz shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics klepnutím na následující odkaz. Bude generován soubor Opt-Out-Cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich osobních údajů při příští návštěvě. Soubor Opt-out-Cookie je platný pouze pro tento prohlížeč a pouze pro naši platformu a bude uložen na vašem koncovém zařízení. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookies, musíte znovu vytvořit soubor Opt-out-Cookie.
Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics najdete v nápovědě Google Analytics.

b) Matomo (dříve Piwik)

Používáme tzv. open source software Matomo (dříve Piwik) společnosti InnoCraft Ltd. (www.innocraft.com; dále jen: „Matomo“) k analýze a statistickému vyhodnocení využití internetových stránek.
K tomu jsou využívány soubory cookies (viz bod 4). Informace generované pomocí souboru cookie o využití internetové stránky jsou přenášeny do našeho serveru a jsou slučovány do anonymizovaných uživatelských profilů. Informace jsou využity k vyhodnocení používání internetových stránek a k umožnění úpravy našich internetových stránek podle potřeby. Informace nejsou předávány třetím subjektům.
V žádném případě neprobíhá spojování vaší adresy IP s jinými údaji, které se týkají uživatele. Adresy IP jsou anonymizovány, takže přiřazení není možné (IP-Masking).
Vaše návštěva této internetové stránky je aktuálně zaznamenávána prostřednictvím webové analýzy Matomo. Klepnutím zde zrušíte zaznamenávání vaší návštěvy. Bližší informace o ochraně osobních údajů u společnosti Matomo najdete v dokumentu Privacy Policy.

6. YouTube

Na našich internetových stránkách používáme na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. a GDPR komponenty (videa) YouTube, LLC (www.youtube.com; dále jen: „YouTube“), společnosti náležející Google LLC.
Přitom využíváme společností YouTube poskytovanou možnost „rozšířeného režimu ochrany osobních údajů".
Pokud vyvoláte stránku, která obsahuje implementované video, bude navázáno spojení se servery YouTube, a přitom bude zobrazen obsah prostřednictvím sdělení vašemu prohlížeči na internetové stránce.
V souladu s údaji YouTube budou v „rozšířeném režimu ochrany osobních údajů“ odeslány na server YouTube v USA údaje (především o tom, kterou naši internetovou stránku jste navštívili a specifické informace o přístroji včetně adresy IP) pouze za předpokladu, že se na video podíváte. Klepnutím na video s tímto přenosem souhlasíte.
Pokud jste současně na YouTube přihlášeni, budou tyto informace přiřazeny vašemu členskému účtu u YouTube. Tomu můžete zabránit odhlášením ze členského účtu YouTube před návštěvou naší internetové stránky.
Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů „US-Privacy-Shield“ a je registrována do programu „US-Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s YouTube najdete v ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

7. Práva dotčené osoby

Máte následující práva: • Podle čl. 15 GDPR právo žádat informace o osobních údajích, které o vás zpracováváme. Především můžete požadovat informace o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, o kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou vaše osobní údaje poskytnuty, o plánované době uložení, existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo jeho odmítnutí, informace o existenci práva na podání stížnosti, o původu vašich údajů, pokud nejsou shromažďovány námi, včetně informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a příp. podrobné informace o těchto jednotlivostech;
• Požadovat podle čl. 16 GDPR neprodleně opravu nesprávných nebo doplnění osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
• Požadovat podle čl. 17 GDPR vymazání vašich osobních údajů, které u nás máme uloženy, pokud není zpracování potřebné k výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a na informace, ke splnění některé právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo ochraně před právními nároky;
• Požadovat podle čl. 18 GDPR omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud rozporujete správnost údajů o vás, zpracování není v souladu se zákonem, vy jejich vymazání odmítáte a my údaje již nepotřebujeme, potřebujete je ale k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků nebo jste podle čl. 21 GDPR odmítli jejich zpracování;
• Požadovat podle čl. 20 GDPR své osobní údaje, které jste nám poskytli, v podobě strukturovaného, běžného a strojově čitelného formátu nebo jejich předání jiné odpovědné osobě;
• Odvolat podle čl. 7 odst. 3 GDPR souhlas, který jste nám udělili. Následkem toho je skutečnost, že zpracování dat, které bylo založeno na tomto souhlasu, již nebude v budoucnu pokračovat a
• podle čl. 77 GDPR si můžete stěžovat u dozorčího úřadu. Zpravidla se můžete v tomto ohledu obrátit na dozorčí úřad ve vašem obvyklém místě pobytu nebo na pracovišti nebo v místě sídla naší společnosti.

Právo na odmítnutí
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f GDPR máte právo podle čl. 21 GDPR na odmítnutí zpracování svých osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, které vyplývají z vaší osobní situace, nebo pokud se odmítnutí týká přímé reklamy. V posledním jmenovaném případě máte obecné právo na odmítnutí, které je námi realizováno bez uvedení informace o zvláštní situaci.
Pokud si přejete uplatnit své právo na odmítnutí, stačí zaslat e-mail na adresu service@swisssana.com

8. Bezpečnost dat

Všechny vámi osobně sdělené osobní údaje jsou přenášeny formou obecně užívaného a bezpečného kódovaného přenosu ve standardu TLS (Transport Layer Security). TLS je bezpečný a ověřený standard, který je používán např. i v rámci internetového bankovnictví. Bezpečné spojení TLS poznáte mimo jiné podle písmena „s“ přidaného ke zkratce http (tedy https://...) v adresním řádku vašeho prohlížeče, nebo podle symbolu zámku ve spodní části prohlížeče.
Jinak používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, abychom vaše údaje chránili před náhodnou nebo záměrnou manipulací, před částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před nepovolaným přístupem třetích subjektů. Naše bezpečnostní opatření průběžně vylepšujeme na základě technologického vývoje.

9. Aktuálnost a změny těchto informací o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou aktuálně platné a jejich stav je k měsíci květnu 2018.
Dalším vývojem našich internetových stránek a nabídek poskytovaných jejich prostřednictvím na základě změn v legislativních nebo úředních požadavcích může být nutné provedení změn této informace o ochraně osobních údajů. Právě aktuální informace o ochraně osobních údajů můžete najít a vytisknout na stránkách https://www.phallosan.cz/objednavky/ochrana-osobnichudaju.html