Zvětšení penisu / Prodloužení penisu

Erektilní dysfunkce je onemocnění, které je nutné brát vážně.

Poruchy erekce


 

Když už tělo nebo duše nechtějí spolupracovat

Muž může vždycky. Tak zní zažité klišé, a když muž někdy nemůže znamená to, že skutečně není něco v pořádku. Pokud vám v posteli udělá čáru přes rozpočet nervozita, obava ze selhání nebo jiné starosti a erekce se nedostaví, neznamená to bezpodmínečně, že máte vážnou poruchu erekce. Nicméně je to problém, který je nutné brát vážně. Zde se dozvíte, jaké jsou nejčastější příčiny poruchy erekce a ve kterých případech vám PHALLOSAN forte může pomoci překonat problémy s erekcí.

Příčina a diagnóza erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkci lékaři předpokládají až v situaci, kdy se erekce pravidelně nedostavuje po dobu zhruba šesti měsíců, nebo pokud nevydrží dostatečně dlouho k tomu, aby byl možný pohlavní styk.

Pokud máte pocit, že se vás erektilní dysfunkce týká, radíme bezpodmínečnou návštěvu urologa. Erektilní dysfunkce mají často fyzickou příčinu nebo jsou následkem jiného onemocnění, které musí být co nejrychleji identifikováno tak, aby bylo vyloučeno závažnější zdravotní riziko. Během prvního pohovoru s pacientem urolog zjistí, zda může být problém psychického nebo fyzického původu. Ověří, zda neužíváte léky, které mohou mít negativní vliv na erekci (například antidepresiva), případně ověří známá onemocnění v rodině a podle potřeby provede ultrazvukové vyšetření nebo rozbor krve. Případně je provedeno měření noční erekce. Pokud je tělo schopno během spánku přivést penis k erekci, je vyšší pravděpodobnost, že za bdělého stavu je příčinou psychický problém. V závislosti na diagnóze je při léčbě erektilní dysfunkce nutná spolupráce různých medicínských specializací, například když je nutné interní vyšetření nebo musí být využity služby psychoterapeuta.

V některých případech začíná erektilní dysfunkce v hlavě. Vzhledem k tomu, že mechanismus erekce často není pouze reakcí sympatického nervového systému, ale podílí se na něm mozková kůra (zjednodušeně řečeno sídlo lidského prožívání), může mít negativní vliv na erekci celá řada psychických poruch nebo strachů a obav. Častou psychickou příčinou erektilní dysfunkce jsou například strach ze sexuálního selhání, stres nebo deprese. Ve většině případů ale dochází k poruchám erekce na základě fyzických příčin, například vysoký krevní tlak, hormonální poruchy, arterioskleróza nebo jiná cévní a žilní onemocnění. Často se také jedná o doprovodný jev závažnějšího onemocnění míchy nebo cukrovky.

Poruchy erekce: Řada možností léčby

Nelze ani vyloučit komplexní souhrn psychických a tělesných příčin. I když byla s ohledem na poruchu erekce diagnostikována tělesná příčina, vyplatí se často navíc i návštěva terapeuta.

Obecně se výrazně zvyšuje pravděpodobnost erektilní dysfunkce s přibývajícím věkem. Ve věkové skupině nad 64 let je tento jev zastoupen zhruba 20 procenty. Celkově přibývá v obyvatelstvu počet mužů s poruchami erekce v neposlední řadě také z důvodu zvyšujících se životních očekávání. Mimořádně rizikovou skupinou jsou přitom muži se zvýšeným konzumem alkoholu a kuřáci. Vápenatění cév a s tím spojené poruchy srdce a prokrvení mají často negativní vliv na četnost erekce. Pokud tedy chcete včas předcházet poruchám erekce, musíte se zaměřit na svůj životní styl. Pravidelný sport, vyvážená strava a žádný tabák a alkohol výrazně přispávají k předcházení pravděpodobnosti vzniku erektilní dysfunkce, ale i řady dalších onemocnění.

Lékaři při poruše erekce často předepisují tak zvané PDE-5 blokátory, například přípravky Cialis, Levitra nebo Viagra. Erektilní dysfunkci je možné spolehlivě překonat vyvoláním erekce pomocí medikamentů.

K doprovodné terapii erektilní dysfunkce nebo k léčení lehké erektilní disfunkce, která neodpovídá medicínské diagnóze, přichází v úvahu také pravidelné nošení systému PHALLOSAN forte. Systém PHALLOSAN forte přispívá působením vakua na žalud k lepšímu prokrvení. Řada pokusných osob v rámci studie hovoří také o vedlejších pozitivních efektech systému popruhů PHALLOSAN forte, tedy o silnější erekci, větší citlivosti údu a zvýšenému libidu. Na schopnost erekce může mít také vliv obava, že svou partnerku nebo partnera nebudete schopni dostatečně uspokojit. V takovém případě vám může PHALLOSAN forte dodat nové sebevědomí, protože spolehlivě zajistí prodloužení délky penisu a zvětšení jeho objemu.

PHALLOSAN forte se používá také formou doprovodné terapie nebo k předcházení dysfunkce při cukrovce nebo příčném ochrnutí.

Dozvěďte se víc o PHALLOSANu

PHALLOSAN forte - jednoduše bezpečná alternativa!